Kurum Dışı Etkinlikler

Ankara Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından 15-16 Mart 2021 tarihleri arasında "Geçmişten Günümüze İslâm Şehirciliğinin Tezahürleri III" adlı bir öğrenci sempozyumu gerçekleştirecektir. Düzenlenecek sempozyum hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020/2 yılı 39. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara'da "Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla "I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Siber Güvenliğe Giriş E-Sertifika Eğitimi" verilecektir. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Art Therapy" E- Sertifika Eğitimi verilecektir. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan İKGEÇ I “İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar”   çalıştayı, 24-25 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 2. Türk – Alman Enerji Forumu'nda "Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu" oluşturulmuştur. Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu tarafından  2020 yılında "Repowering in Wind Turbines" konusunda çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. "Repowering in Wind Turbines" konusunda çevrimiçi olarak 7 adet webinar düzenlenmesi öngörülmüş olup ilgili webinarlara ilişkin program takvimi ve ilk haftanın detaylı programı için  tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda görev yapmakta olan Dr.Öğr. Üyesi Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI'nın "COVID-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Tercihlerine Etkisi" isimli araştırması için hazırlanan ankete katılmak için  tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan "Online Hat Sanatı, Minyatür Sanatı, Çini Sanatı Eğitimleri"ne ilişkin ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  yayını "Medical Biology and Genetics Laboratory Book" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği ve kurumsal açık erişim politikası doğrultusunda e-kitap olarak yayınlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından 11-13 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek ICOLES-2020, 3. International Conference on Life and Engineering Sciences isimli uluslararası bir  konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde, hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden Dicle Adalet Dergisi'nin 2020 yılı sayıları için hukuk ve hukukla ilgili alanlara katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından çıkarılan "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" içerisinde 2021 yılının Nisan ayında "İnönü Savaşları'nın 100. Yıldönümü Özel Sayısı" çıkartılacaktır. Belirtilen özel sayıya makale göndermek için   tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde  düzenlenecek olan "Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri" konulu sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) 02 Kasım 2020-25 Şubat 2021 tarihlerinde Latince Dil Eğitimi (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 18-20 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak "Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 05-08 Kasım 2020 tarihlerinde açılacak olan Uygulamalı SmartPLS Eğitimi (Uzaktan Eğitim) hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 12–13 Aralık 2020 tarihlerinde tamamen online olarak gerçekleştirilecek olan "International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS'20)" isimli Uluslararası Konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim  Uygulama ve Araştırma  Merkezi (ATASEM) tarafından Yabancıları Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından çıkarılan ve odağında insan hakları kavramı bulunan, hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan ve yıllık hakemli akademik bir dergi olan "İnsan Hakları Yıllığı Dergisi" ne makale  göndermek için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından,  “Ailenin Korunması Hakkı” temalı “II. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu” nu düzenlemiştir. Sempozyumda katılımcılar tarafından sunulan tebliğler ile aile kurumunun önemi ve günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunlar insan hakları bağlamında tartışılmış ve çözüme yönelik öneriler dile getirilerek kitaplaştırılmıştır. Kitaba  https://www.tihek.gov.tr/ailenin-korunmasi-hakki-bildiriler-kitabi/ linkinden ulaşılabilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 3 ayda bir yayınlanan hakemli araştırma dergisi olan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nin 2020 yılı 'Erişilebilirlik' özel sayısına makale göndermek için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğan Dursun'un "Yeni Coronavirüs Hastalığı (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Sigara Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması" başlıklı çalışması kapsamında yapmayı planladığı anket çalışması Atılım Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul tarafından kabul edilmiş olup, anket linki için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Palyatif Bakım ve Fizyoterapi konulu çalıştay Online (Zoom) olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştaya ait link 13 Ekim 2020 Salı günü Üniversitemiz Web sitesinde  https://rumeli.edu.tr/ yayımlanacaktır.

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 25-26 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak 2. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS II) düzenlenecek olup başvurular  utas@yyu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - ULUSEM tarafından düzenlenen *Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Uygulanması, BAP Komisyonu ve Koordinasyon Birimi Yapılanmasında ve İşleyişinde Yeni Dönem Düzenlemeleri-Ek 1 *Döner Sermaye İşletmelerinin yapılanmasında ve İşleyişinde Yeni Dönem İşlemleri-Ek 2* eğitimlerine ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında iş güvenliği ve yeni çalışma modelleri konulu anketler hazırlanmıştır. Bilgi almak için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin işbirliği ile 12-14 Kasım 2020 tarihleri arasında (e-kongre) olarak "3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından  “İstatistik Eğitimleri”   ve Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “Yazarlık Atölyeleri” eğitim programları  gerçekleştirilecektir. Eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi hakemli bilimsel tıbbi dergisi Ahi Evran Medical Journal 2019 sayıları itibariyle ULAKBİM TR- DİZİN' de indekslenmektedir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından mezun bilgi sistemi oluşturulmuştur. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “JAUIST: Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology/Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Teknoloji Dergisi” yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan "Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi - DEDÇED (Journal of Academic Studies in World Languages, Literatures and Translation – WOLLT)" Uluslararası hakemli bir dergi olup elektronik olarak yayımlanmaktadır ve açık erişimlidir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde analizler yapılmaya başlanmış olup, analiz talebi için Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web  sitesine girilerek arulab@ardahan.edu.tr mail adresine “Analiz Hizmet Talep Formu” gönderilerek onay alınması gerekmektedir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları dergisi basılı ve elektronik olarak yayımlanan akademik, hakemli bir dergidir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yürütülen kuş göç araştırmalarının 2020 yılı sonbahar çalışması 14 Ağustos - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kuş halkalama çalışmaları hakkında bilgi  için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi tarafından yayınlanan "Kocaeli Journal Of Scıence And Engıneerın" adlı elektronik dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi işbirliğiyle 22–24 Ekim 2020 tarihlerinde, Zoom Sanal Meeting ortamında video konferans olarak “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) tarafından 06 Eylül-11 Ekim 2020 tarihlerinde Yüksek Gerilim Tekniği Eğitim Programı (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından  ''2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR2020)'' 18-20 Kasım 2020 tarihleri arasında sanal ortamda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çevrim içi yapılacak olan kurslarla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 17-18 Ekim 2020 tarihlerinde " Cunda Toplantıları 3" kapsamında "Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Din-Ahlak-Değerler Eğitimi ve Sorunları" sempozyumu online olarak düzenleyecektir. Bilgi almak için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Sağlık ve Beşeri Bilimler alanında ulusal ve uluslararası yapılan özgün araştırmaları literatüre kazandırmayı amaçlayan, hakemli ve açık erişimli dergi olan UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi yayın hayatına başlayacaktır. Bilgi almak için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan eğitimlere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Necmettin Erbakan  Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Avrupa Birliği Sivil Düşün" programı kapsamında, Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan, sosyoekonomik açıdan  zayıf durumda olan kimselerin avukatlık hizmetlerine eşit standartta ulaşmasını hedefleyen proje hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılması planlanan "Online Yabancı Dil Eğitimleri" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde  AileDanışmanlığı Sertifika Eğitim Programı düzenlenmesi planlanmaktadır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan eğitimlere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi  Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde  "Göç, Mültecilik ve Vatandaşlık: Suriyeli Mültecilerin Türkiye Vatandaşlığı Sorunu Online Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi  İletişim Fakültesi'nin çıkarmış olduğu "Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi"nin 5. sayısı Aralık ayı içerisinde yayımlanacak olup, makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan "Zaman ve Mekan: Ardahan" konulu fotoğraf yarışmasına hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Nazilli İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hakemli bilimsel bir dergi olarak yayın hayatına başlayan ve açık erişimli, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) aylarında elektronik olarak yayınlanan "NİİBFD-Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Harran Üniversitesi tarafından 15-16 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2.Uluslararası Sanal Gerçeklik (International Conference on Virtual Reality) konferansına ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından gönderilen yazıya istinaden,19-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan Eyaleti'nin Detroit şehrinde gerçekleştirilecek olan EDRA 52. Konferansıyla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek   Kurumumu kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türk Masal Külliyatı-I projesi başlatmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim-canlı ders şeklinde açılması planlanan eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi organizasyonunda ve Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ile Akseki Eğitim Hayratı Derneği desteğinde, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde Akseki'de "TARİHTE AKSEKİ, AKSEKİ'DE TARİH" başlığıyla bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  "Mezun Bilgi Sistemi" kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Fen Bilimleri, Temel Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan Ulusal İndeksli (Ulakbim) bir dergidir. Bilgi almak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi bünyesinde "Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifika Programı" açılacaktır. Eğitime ilişkin bilgi için tıklayınız.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde örgün eğitim ve uzaktan eğitim-canlı ders şeklinde açılması planlanan eğitim programları yapılacaktır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi bünyesinde hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez yayımlanan, ASOS, İDEALONLİNE, SOBİAD, CROSSREF, ROAD, ROTINDEXING, RESEARCHBİB ve İSAM dizin veri tabanlarında yer alan, ULAKBİM başvurusu yapılmış olan "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" Temmuz-Aralık 2020 8. (sekizinci) sayısı için değerli bilim insanlarının Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarıyla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies) ikinci sayısı şubat ayında yayınlanacaktır. Yayın göndermek için tıklayınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde  erişilebilirlik standartları  ve  mevzuatı  ile  birlikte,  binalar  ve  yakın  çevresinin  tasarımı  aşamasında uygulanması gereken tek kaynak niteliğinde Erişilebilirlik Kılavuzu hazırlanmıştır. Klavuz için tıklayınız.

Hacettepe ÜniversiteSİ Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından,  akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kamu İhale Kurulu tarafından sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı eğitimi verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü "İşle Bütünleşmenin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü" konulu tez çalışması anket olarak yapılmaktadır. Ankete katılmak için tıklayınız.

TÜBA tarafından Sağlık Bilimleri Terimleri Sözlüğü hazırlanmaktadır. Katkı sağlamak için tıklayınız.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Online Solidworks ve Online Autocad Eğitimleri başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  ile L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi (ENU)-Kazakistan tarafından 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Kazakistan'ın Nur-Sultan (Astana) şehrinde ONLINE katılımlı  2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Mühendislik Kongresi/2. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURKCOSE) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde  "Personel Maaş ve SGK İşlemleri 3 Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde "4. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansı (ICENTE'20) " 19-21 Kasım 2020 tarihleri arasında Sanal ortamda (çevrimiçi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından   "Uzaktan Öğretim Mühendisliği Dergisi"nin ilk sayısı 2020 Aralık ayında yayınlanacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından II. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi (IYRSC 2020) 17-19 Aralık 2020 tarihlerinde MAKÜ Lavanta Tepesi Hotel'de gerçekleştirilecektir.Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yayın hayatına başlayan "Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi" yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlanan bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde "7. Uluslararası Kaos, Karmaşıklık ve Liderlik Konferansı (7. INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Chaos, Complexity and Leadership)” 29 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında sanal ortamda (çevrimiçi) olarak düzenlenecektir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi hakkında detaylı bilgiye http://dergipark.gov.tr/bifd adresinden ulaşılabilir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan sayısı için "Temel Bilimler ve Mühendislik" alanında makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Demokrasi  Üniversitemiz  Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından  7-9 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi online olarak Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi (International Humanities Congress) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi   Eğitim Fakültesi tarafından 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak Eğitimde Dönüşüm, Uyum ve Sürdürülebilirlik temalı 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi  için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies) isimli dergimizin Dergipark üzerinden ilk sayısı yayımlanmıştır. İkinci sayısına Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul edilecektir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, online olarak düzenlenecek "Autocad Eğitimi Sertifika Programı, Robotik Kodlama Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitimi, ALES Hazırlık Kursu ve YÖKDİL Hazırlık Kursuna" ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ISCTurkey - Anatolian Crypt Konferansı, 3-4 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Ana teması Kriptografi ve Bilgi Güvenliği olarak belirlenen söz konusu Konferans hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından  Mimarlık Fakültesi tarafından 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak International Spatial Planning an Design Symposium  başlıklı bilimsel toplantı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Kan ve İdrar Analizlerinin Yorumlanması Eğitimi (Uzaktan Eğitim)" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hukuk eğitiminin geleceğinin tartışılacağı "Transnational Conference on the Future of Legal Education, the Practice of Law, and the Judiciary" başlıklı uluslararası bir konferans yapılması planlanmaktadır. Katılımcıların 15 Ekim 2020 tarihine kadar tebliğ bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından  7-9 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi  (International Humanities Congress) düzenlenecek olup, kongre web adresi: http://ihc.idu.edu.tr/'dir. Tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından  TÜBİTAK 1001 projesinde görevlendirilmek üzere; Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora sonrası Araştırmacı seviyelerinde TÜBİTAK 1001 Proje Bursiyeri istihdamına ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan doktora ve yüksek lisans programları için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından  16-18 Ekim 2020  tarihlerinde NEVŞEHİR'de  "5. International Conference on Materials Scienceand Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSTEC'20 Kapadokya)" konulu Sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin araştırma ve çalışmalarının sonuçlarını bilim camiası, iş dünyası, öğrenciler ve tüm kesimlerle paylaştığı haftalık söyleşiler Ağustos ayı boyunca "TKNÜ İİBF TV" YouTube kanalında yayınlanacaktır. 

Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan mühendislik ve teknoloji ağırlıklı 'BSEU Journal of Engineering Research and Technology (BSEUJERT)' dergisine makale göndermek için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan ETÜ- Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 'ne makale göndermek için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Fakültesi tarafından  Latince Dil Eğitimi (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından  II. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Uluslararası Malzeme Bilimi, Makine ve Otomotiv Mühendisleri ve Teknolojisi Konferansı Düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi tarafından İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19 Mayıs Üniversitesi Kuş Göç Araştırmaları Kapsamında Kuş Halkalama çalışmaları yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Kuş Halkalama çalışması 

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin Etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2. Otoloji Odyoloji Kongresi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, ilgili  projelere bütçe desteği verecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 1. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan  Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarınızı göndermek  için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun dergisi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 2. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi Düzenleneceketir Ayrıntılar için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin 2020/1 yılı 38. sayısı yayınlanmıştır. Dergi için tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile "Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Alanya Alaettin Keykubat Üniversitesi tarafından  "Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu-800, Fetih Yılının Eşliğinde "başlığıyla bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu işbirliği ile düzenlenecek olan "Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Millî Egemenlik" konulu kısa film yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan dünyanın ilk online COVİD-19 konferansı hakkında bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan  Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi - AUSUD'un (Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications - JITSA) beşinci sayısı Nisan ayında DergiPark üzerinden yayınlanmıştı. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 100. Yılına Özel Çocuk Bülteni" ne ulaşmak için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "2nd International Congress on Academic Studies in Philology - BICOASP" (II. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı ilanı için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği ile "International Conference on Medical Devices (TIPCIH’2020)”nin üçüncüsü 28-29 Eylül 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) iş birliği ile  ”Güç Analizi (Power Analysis) Eğitim Programı” ve” SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi “ uzaktan eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi  Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan "Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi"ne akademik katkıda bulunmak isteyenler için,  tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi tarafından  12-13-14 Haziran 2020 tarihleri arasında interdisipliner Online International  COVID-19 Conference (CONCOVID, www.concovid.org) organize edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kayseri University Journal of Social Sciences), ilk sayısını Aralık ayında DergiPark üzerinden yayımlamıştır. İncelemek için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Koronavirüs pandemisinin ölüm kaygısı ve iyi oluş üzerindeki etkileri" adlı anketi yaptıkları bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere hazırlamışlardır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Mus Alparslan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK, "Öğretim Elemanlarının Akademisyenliğe Yabancılaşma Düzeylerinin İncelenmesi'' adlı ankete katılmak için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar (GBYG) Komisyonu" adıyla yeniden komisyon  oluşturulacaktır. Komisyonunda  görev almak isteyen akademik  personel, Genel  Müdürlük web  sitesinden  bilgi alabilir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bünyesinde 2020 yılı içerisinde, "TBMM'nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı" çıkarılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi 01-03 Ekim 2020 tarihleri arasında Ressam Ahmet Yakupoğlu anısına "3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Uluslararası Karma Sergi, Ulusal 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması ve Sergisi düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.