Kurum Dışı Etkinlikler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Uluslararası Malzeme Bilimi, Makine ve Otomotiv Mühendisleri ve Teknolojisi Konferansı Düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi tarafından İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19 Mayıs Üniversitesi Kuş Göç Araştırmaları Kapsamında Kuş Halkalama çalışmaları yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Kuş Halkalama çalışması 

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin Etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2. Otoloji Odyoloji Kongresi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, ilgili  projelere bütçe desteği verecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 1. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan  Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarınızı göndermek  için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun dergisi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 2. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi Düzenleneceketir Ayrıntılar için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin 2020/1 yılı 38. sayısı yayınlanmıştır. Dergi için tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile "Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Alanya Alaettin Keykubat Üniversitesi tarafından  "Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu-800, Fetih Yılının Eşliğinde "başlığıyla bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu işbirliği ile düzenlenecek olan "Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Millî Egemenlik" konulu kısa film yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan dünyanın ilk online COVİD-19 konferansı hakkında bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan  Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi - AUSUD'un (Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications - JITSA) beşinci sayısı Nisan ayında DergiPark üzerinden yayınlanmıştı. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 100. Yılına Özel Çocuk Bülteni" ne ulaşmak için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "2nd International Congress on Academic Studies in Philology - BICOASP" (II. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı ilanı için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği ile "International Conference on Medical Devices (TIPCIH’2020)”nin üçüncüsü 28-29 Eylül 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) iş birliği ile  ”Güç Analizi (Power Analysis) Eğitim Programı” ve” SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi “ uzaktan eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi  Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan "Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi"ne akademik katkıda bulunmak isteyenler için,  tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi tarafından  12-13-14 Haziran 2020 tarihleri arasında interdisipliner Online International  COVID-19 Conference (CONCOVID, www.concovid.org) organize edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kayseri University Journal of Social Sciences), ilk sayısını Aralık ayında DergiPark üzerinden yayımlamıştır. İncelemek için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Koronavirüs pandemisinin ölüm kaygısı ve iyi oluş üzerindeki etkileri" adlı anketi yaptıkları bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere hazırlamışlardır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Mus Alparslan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK, "Öğretim Elemanlarının Akademisyenliğe Yabancılaşma Düzeylerinin İncelenmesi'' adlı ankete katılmak için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar (GBYG) Komisyonu" adıyla yeniden komisyon  oluşturulacaktır. Komisyonunda  görev almak isteyen akademik  personel, Genel  Müdürlük web  sitesinden  bilgi alabilir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bünyesinde 2020 yılı içerisinde, "TBMM'nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı" çıkarılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi 01-03 Ekim 2020 tarihleri arasında Ressam Ahmet Yakupoğlu anısına "3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Uluslararası Karma Sergi, Ulusal 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması ve Sergisi düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.