Duyurular
07 Ekim 2019 10:21

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili öğrencilerimizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin, B-Blok’un veya Fakülte öğrencilerinin B-Bloktan herhangi bir üniversiteye, kuruma veya mekâna devri ya da nakli hiçbir zaman, hiçbir şekilde gündeme gelmediği gibi bugün de söz konusu değildir. Teknoloji Fakültesi öğrencileri B-Blok’u kullanmaya ve burada ders yapmaya devam edecekleri için herhangi bir mağduriyetten de bahsedilmesi doğru değildir.

Her bir fakültemizdeki derslikler ihtiyaç olması halinde diğer birimlerimizin öğrencileri için de tahsis edilmekte ve kullanılmaktadır. B-Blokta bulunan derslikler, Teknoloji Fakültesi yönetiminin yaptığı planlamayla, dönem başından bu yana Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO öğrencilerinin yanısıra alan dışı seçmeli dersler ve Fen Fakültesi kodlu temel dersleri alan öğrencilerimiz tarafından da kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitenin kullandığı TOKİ Bloklarında bulunan üç Enstitümüzün, Sürekli Eğitim Merkezimizin ve Uzaktan Eğitim Merkezimizin TOKİ Bloklarından çekilmesiyle ilgili hukuki süreç nedeniyle Üniversitemizin bu birimleri için yeni bir mekân planlamasının yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

30 Eylül Pazartesi günü Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanları ve Senato Temsilcisiyle yapılan toplantıda bu hususlar ile Rektörlük tarafından hazırlanan planlama, toplantıya katılan akademisyenlerle paylaşılmış ve B Bloktaki 20 derslik, 2 laboratuvar ve 1 okuma salonunun Teknoloji Fakültesi tarafından kullanılmaya devam edeceği ifade edilmiştir. Yapılan istişarede; Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanları yapılan planlamada B Bloğun sol kanadında kendilerine ait bilgisayar derslikleri, laboratuvar ve stüdyolar olduğunu belirterek planlamanın yeniden gözden geçirilmesini istemişlerdir. Toplantıda ifade edilen bu hususlar, Dekanlık Yönetiminin B Bloğun sağ kanadının Enstitülerin kullanımı için daha uygun olacağı görüşüyle birlikte Rektörlüğümüzce yeniden ele alınmıştır. Bölüm Başkanlarının görüşü ve Dekanlık’ın teklifi doğrultusunda Enstitülerin B-Blok’un sağ kanadında yerleşeceği son düzenlemeye göre B-Bloktaki 36 derslik, laboratuvar, stüdyo ve okuma salonundan oluşan mekânı Teknoloji Fakültesi öğrencileri kullanmaya devam edecektir.

Ayrıca, B-Bloktaki derslikleri hâlihazırda kullanan farklı akademik birimlerdeki öğrencilerimizin derslerinin, merkez kampüste bulunan diğer birimlerimizdeki dersliklere kaydırılması çalışması bu hafta içinde tamamlanacaktır.

Bir kez daha ifade etmek gerekirse, öğrenci ve eğitim odaklı en son planlama, Teknoloji Fakültesi yönetici ve temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı ve görüşmelerdeki değerlendirmeler ve öneriler doğrultusunda yapılmıştır. Teknoloji Fakültesinin veya Fakülte öğrencilerinin B-Bloktan herhangi bir üniversiteye, kuruma veya mekâna devri ya da nakli söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü