Gazi Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
18 Aralık 2020 16:21

''Gazi Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı'' çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ve Prof. Dr. Adem Kalınlı katıldı.

 

 

Toplantının açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Gazi Üniversitesi’nin 94 yıllık köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin eğitim, araştırma, sanat, spor ve sosyal alanlarında yaptığı çalışmalarla her zaman ön planda yer aldığını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, “Bu bilinçle göreve geldikten hemen sonra eğitim hedeflerimizi araştırma geliştirme faaliyetlerindeki önceliklerimizi, sanayi iş birliklerindeki modellerimizi belirledik. Sanat, spor ve sosyal alanlardaki etkinliğimizi artırmaya karar verdik. Şu anda Üniversitemiz birimlerinin koridorlarında, ofislerinde çevrim içi toplantılarında eğitimde kalite, proje ve sanayi iş birliği konuşuluyor. Bu bir başlangıçtır. İnşallah, Allah sağlık sıhhat verdiği sürece çok güzel çalışmaları birlikte yapacağız” dedi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, yükseköğretim kurumlarının teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek eğitim modellerini, yönetim sistemlerini, araştırma faaliyetlerini ve iş süreçlerini sürekli güncellemesi gerektiğini belirtti. Eğitim alanında dijitalleşmenin önem kazandığını belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizdeki eğitim ve araştırmaya yönelik dijital dönüşüm çalışmalarını çok önemsediğini ifade etti.  

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemiz öğretim elemanlarının özverili bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma faaliyetlerini de yürüttüğünü söyledi. Öğretim elemanlarının çalışmalarının çıktılarının, Üniversitemizin Dünya ve Türkiye sıralamalarındaki konumunu güçlendirmesi bakımından önemli olduğunu anlatan Musa Yıldız, Akademik Veri Yönetim Sistemi ve öğretim elemanlarının sistemdeki bilgilerini güncel tutmalarının önemiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemlerde sistemdeki bilgilerinizin güncel tutulması önem arz etmektedir. Bundan sonraki süreçte BAP projeleri kapsamında araştırmacıların öz geçmiş ve performans bilgilerinin sağlanması, proje yükümlülüklerinin ve çıktılarının takip edilmesi, bilimsel başarı ödülü değerlendirmeleri, akademik teşvik ödeneği süreçleri, kurumsal değerlendirme raporlarının üretilmesi, akademik atama ve yükseltme ölçütlerinin belirlenmesi, üniversite sıralandırma verileriyle girişimci ve yenilikçi üniversite uygulamaları için veri sağlanması gibi muhtelif kurumsal çalışmalarda Akademik Veri Yönetim Sistemindeki kayıtlı verilerden faydalanılacaktır. Ayrıca araştırmacılarımızın önümüzdeki bir yıl içinde ülke genelinde farklı sektörlerdeki araştırmacılar için bilgi paylaşımı ve iletişim kanalları sunacak olan araştırma ağına kurumsal entegrasyonumuz da bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversitemiz ve araştırmacılarımız için önemli kolaylıklar ve katkılar sağlayacak bu dönüşüm sürecinde siz kıymetli akademik personellerimizin bilgilerini kontrol etmelerini varsa eksik bilgilerini ivedilikle tamamlamalarını rica ediyorum.”

Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarının üniversitenin dışa açılan penceresi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversite kimliğine yakışmayan özensiz sayfaların da güncellenmesini istedi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ise “Performans Göstergelerinde Akademik Verilerin Önemi” konulu bir sunum yaptı. Üniversitemizin 2019 yılında elde ettiği 24,80 puanla araştırma üniversiteleri arasında 14’üncü sırada yer aldığını hatırlatan Bayındır, Gazi Üniversitesi’nin bu sıralamadaki yerinin yükselmesi bakımından Akademik Veri Yönetim Sisteminin önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Ramazan Bayındır, öğretim elemanlarının faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri Akademik Veri Yönetim Sistemine doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerektiğini vurguladı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın sunumunun ardından Prof. Dr. Adem Kalınlı’nın sunumuna geçildi. Prof. Dr. Adem Kalınlı sunumunda “Yükseköğretimde Stratejik Yönetim ve Gazi Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi” konusu üzerinde durdu.