Gazi Eğitim Fakültesi Salı Konferanslarının 2’ncisi Düzenlendi
20 Ocak 2021 15:22

Gazi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Salı Konferanslarının 2’ncisi çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, ‘Değişen Dünyada Değişen Sağlık Hizmetleri’ konusu ele alındı.

Konferansa, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut Selvi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Rektörümüz, Gazi Eğitim Fakültesinin düzenlediği Salı Konferanslarının devam edeceğini belirterek,  Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan’a teşekkür etti. Prof. Dr. İlhan, düzenlenen konferansa katılan Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız ile organizasyonu düzenleyen Dekan Vekili Prof. Dr. Selvi’ye teşekkür ederek sözlerine başladı. Dekan İlhan, eğitimin her meslek için olmazsa olmaz bir kavram olduğunu ve Gazi Eğitim Fakültesinin kuruluşundan bu yana başarıyla eğitimciler yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, COVID-19’un ortaya çıkmasıyla tüm dünyanın salgından etkilendiğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de sekteye uğradığını belirterek, “Salgınla birlikte gıda, eğitim, sağlık konularında insanlar ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Sağlıkta ABD gibi gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere birçok eşitsizlikler yaşandı. Salgınla birlikte sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmemiz gerekti. Kısacası UNESCO ile BM’nin ortaklaşa geliştirdiği kalkınma hedefleri sekteye uğradı” ifadelerini kullandı.

Dekan İlhan, bulaşıcı hastalıkların COVID-19 ile sınırlı olmadığını; sıtma, tüberküloz, HIV gibi bulaşıcı hastalıkların uzun zamandır dünyanın en büyük sorunları arasında olduğunu vurguladı. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla da mücadelenin devam ettiğine değinen Prof. Dr. İlhan, kanserler, kronik solunum hastalıkları, diyabet, kardiyovasküler, hiper tansiyon ve ruh sağlığı gibi hastalıkların düşük gelirli ülkelerden daha zengin uluslara kadar küresel olarak tüm gelir gruplarını ilgilendirdiğini söyledi ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin sayısının da arttığına işaret etti.

Dekan İlhan, koronavirüsün ocak ayı itibariyle dünyada 90 milyon insana bulaştığını ve 2 milyona yakın insanın da bu sebeple yaşamını yitirdiğini söyledi. Koronavirüs ile mücadelede başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin zorluklar yaşadığına değinen Prof. Dr. İlhan, “ABD gibi dünyanın süper gücünde bile salgında ciddi sıkıntılar yaşandı. Nüfus yoğunluğunun fazla olması ve ülkede sağlık sisteminin sağlam temeller üzerinde olmaması nedeniyle ciddi kayıplar yaşadılar. Aynı şekilde Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişimin düşük olmasından kaynaklı yüksek sayılarda kayıplar oldu. Afrika kıtasında ise nispeten düşük sayılar gözlense de kıtadaki ülkelerden sağlıklı veriler alınamadığı için durumun böyle gözüktüğünü söylemek mümkün” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülkemizde aşılama sürecinin süratle başladığını, sağlık çalışanlarının aşılanma sürecinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Dekan İlhan, alınan tedbir ve kısıtlamalarla birlikte günlük vaka ve ölüm sayısında da azalmalar gözlendiğini belirterek, “Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitimin başlayabileceğini söyledi. Biz de Bilim Kurulu olarak 15 Mart tarihini konuşuyoruz. İkinci risk grubunda yer alan öğretmenler ile akademisyenlerin aşılanması bizim için önemli bir kriterdir. Aşı olduktan sonra en yüksek antikor düzeyine 7’nci hafta ulaşılıyor. Aşılanma hızı ve 7 hafta sürecini göz önüne aldığımızda 15 Mart tarihi daha makul gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

COVID-19 salgını ile sağlık hizmetlerinde de birtakım değişiklikler yaşandığına değinen Prof. Dr. İlhan, bu süreçte halk sağlığı hizmetlerinin büyük önem kazandığına değindi. İlhan, salgınla birlikte yataklı tedavi hizmetleri, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin arttığına vurgu yaparak, “Sağlıkta insan gücüne fazlasıyla ihtiyaç duyuldu. Hizmetler arttı. Tıbbi cihaz ve malzemeye daha çok ihtiyaç duyuldu. Bu süreçte acil servis, yataklı servis, yoğun bakım servisi gereksinimi ortaya çıktı. Öykü ve numune alacak personel ihtiyacı doğdu. Kapasite artışıyla idari personel ile filyasyon ve temaslı taramada görevlendirilecek sağlık personeli ihtiyacı oldu” diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın sunumunun ardından soru-cevap kısmı ile program sona erdi.