Aksak ve Hicaz Türkülerimiz Konseri - Gazi Üniversitesi