5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu - Gazi Üniversitesi