Duyurular

13 Temmuz 2020 ve 31184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) kadrosu alımı ilanı ve yine aynı ilanda yer alan Üniversitemiz Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu alımı ilanına ilişkin olarak gerek Üniversitemize intikal eden itiraz dilekçelerine istinaden, gerekse konu hakkında, sosyal medya ve basın üzerinden yapılan iddialar üzerine Rektörlüğümüzce başlatılan inceleme halen devam etmekte olup söz konusu inceleme sürecinin selameti açısından, anılan kadro alımlarına ilişkin 24.08.2020 tarihinde yapılacak olan Giriş Sınavları ilan edilecek başka bir tarihte yapılacaktır.  

Bahse konu incelemeler tamamlandığında, ilgili ilan sürecine ilişkin olarak Rektörlüğümüzce yeniden bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Kamuoyunu ve ilgililere saygılarımızla duyurulur.  

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü