Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Fotonik

Program Adı

Fotonik

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Örgün

 

Programın İçeriği

Fotonik, ışığın üretilmesini, farklı ortamlarda yayılmasını, ışığın şiddeti, rengi gibi özelliklerinin değiştirilmesini veya işlenmesini ve ölçülmesini kapsayan bir bilim ve teknoloji alanı olarak tanımlanır. Işığın kuantum birimi olan fotonun kontrolü fotonik biliminin ana konusudur. Fotonların hareketi ile gelişen teknolojik aygıt veya sistemler «Fotonik teknolojiyi» tarif eder. Bölümümüzde öğrenciler; Biyofotonik, Nanofotonik, Sensörler-Dedektörler, Fotovoltaik Enerji, Kuantum Optiği ve Uzay Fotoniki gibi alanlara yönelik yetiştirilirler. Eğitim programımız, uygulamalı optik-fotonik endüstrisine uyumlu olarak planlanmış; yenilikçilik odaklı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz, dünya ölçeğinde bir araştırma merkezi olan Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezinde alacakları uygulamalı eğitim ve endüstri stajları ile sponsorlu araştırma yapma ve geniş çapta endüstri işbirliği oluşturma fırsatlarını yakalamaktadır. Bu fırsatlar öğrencilerimizin kariyer planlamasında emsalsiz öneme sahiptir. Optik-fotonik biliminde eğitim almış bireyler bugün her zamankinden daha fazla talep görmektedir. Savunma sistemlerinden sağlığa kadar uzanan yelpazede, ışığın kullanıldığı her alanda fotonik teknolojiler kilit rol oynamaktadır. 

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi  

ANKARA

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Laboratuvar uygulamaları için beyaz önlük, eldiven

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Uygulama ve laboratuvarlar için gerekli cihaz ve sarf malzemeler Bölümümüzce karşılanmaktadır.

 

Staj Koşulları

Müfredat kapsamında 20 iş günü zorunlu staj uygulanmaktadır.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=42&curSunit=8664641167