EKİM 2021 İLMÎ HÜVİYET TESPİT SINAVI GENEL DUYURUSU
3 August 2021 | 10:58

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından  yönlendirilen ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için,

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Mimarlık
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Sınıf Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Fizik Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Eğitim Yönetimi
 • Arap Dili Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • İstatistik
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

alanlarında İlmî Hüviyet Tespit Sınavı yapmak üzere görevlendirilmiştir.

YÖK tarafından üniversitemize isimleri, bilgi/belgeleri iletilen ve Ekim 2021 döneminde gerçekleşecek olan İlmî Hüviyet Tespit Sınavına girmek isteyen adayların 11 Ağustos- 23 Eylül 2021 tarihleri arasında sınav başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular,buraya tıklayarak ulaşılabilecek olan form üzerinden doldurulup, çıktısı alındıktan sonra imzalanarak ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir. Faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlmî Hüviyet Tespit Sınavları, 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında, üniversitemizin ilgili bölümleri tarafından sözlü/yazılı/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri, saati ve şekli gibi bilgiler, Ekim ayının üçüncü haftasında www.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru ücreti: 940 TL

Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi

Hesap Adı: Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Hesabı

IBAN Numarası: TR81 0001 2001 2940 0006 0001 57

Dekontun üzerinde başvuran kişinin adı, soyadı bulunmalı ve açıklama kısmında “İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Başvuru Ücreti” ifadesi yer almalıdır.

Başvuru ücreti dekontunun başvuru formu ile birlikte ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine gönderilmesi zorunludur.

* Sınavın tüm süreçleri Türkçe olacaktır.