Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Yönetim

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ŞAKRAK

Rektör Yardımcısı

Doğum Tarihi: 25.01.1956

Doğum Yeri: Dörtyol/HATAY

Medeni Durumu: Evli, 3 çocuk babası

Askerlik Durumu: Yedek subay olarak tamamladı (Eskişehir Hava Kuvvetleri Hastanesi)

e-posta adresi: omersakrak@gazi.edu.tr

Eğitim Bilgileri:

Orta Öğretim: Dörtyol Lisesi, 1973

Yüksek Öğretim (Tıp Doktorluğu) : Hacettepe Tıp Fakültesi, 1980

Yüksek Lisans (Tıpta Uzmanlık): Hacettepe Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1985

Akademik Süreç:

Yardımcı Doçent : 1992-1996, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent : 1996 -2003, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör: 2003 -……. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Çalıştığı Kurumlar:

Zorunlu Hizmet(Uzman Doktor): Midyat (MARDİN) Devlet Hastanesi, (1985 -1987)

Askerlik Hizmeti (Tabip Asteğmen): Eshişehir Hava Hastanesi (1987 -1989)

Eğitim Hizmeti (Şef Yardımcısı): Ankara Numune Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği ( 1990-1992)

Akademik Görevler:

Öğretim Üyeliği(Yardımcı Doçent ve Doçent): Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı (1992-2003)

Öğretim Üyeliği (Profesör): Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı (2003,…)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Türk Cerrahi Derneği

Türk Hepatopank Reatikobilier Cerrahi Derneği

Aldığı İdari Görevler

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ağustos 2012, ….

Rektör Yardımcısı olarak sorumluluk alanları:

Basın Sözcülüğü

GÜADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme), Stratejik Plan Hazırlanması Ve Takibi, Özdeğerlendirme Komisyonu

Döner Sermaye Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Gelir Getirici Faaliyet ve Projeler

Performans Göstergeleri ve Performans Artırıcı Önlemler

Öğrenci Sağlık Merkezinin Büyütülmesi ve Modernizasyonu

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi, İmmünoloji Araştırma ve Uyguluma Merkezi, Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Nanotıp ve İleri Tekonolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi , MOBAM