BÜTÜNLEME SINAVI VE TARİHLERİ HAKKINDA DUYURU

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında yıllık ya da yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm Yükseköğretim kurumlarında, 2011–2012 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınması ve bu sınavların 2012–2013 öğretim yılı başlamadan önce yapılması kararı alınmıştır.

26 Haziran 2012 tarihinde toplanan Gazi Üniversitesi Senatosu bütünleme sınavları ve sınav tarihleri ile ilgili olarak özetle şu hususlarda karar almıştır:

1– Yaz okulu bir hafta gecikme ile 2 Temmuz 2012 pazartesi günü başlayacaktır.

2– Yaz okulu sınavları 22– 26 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

3–Yaz okulunun bütünleme sınavı hakkı yoktur. Ancak yaz okuluna kayıt olup, devam eden öğrenciler, eğer şartları tutuyorsa (derse devam etmiş ve ara sınavına katılmış olmak) isterlerse ayrıca ilan edilen bütünleme sınavlarına da girebileceklerdir. Aynı anda hem yaz okulu hem de bütünleme sınavına giren öğrencilerin aldığı sınav notlarından öğrenci lehine olanı değerlendirmeye alınacaktır.

4– Yaz okulu sınavları ve bütünleme sınavları dışında ayrıca telafi sınavı yapılmayacaktır.

5– Bütünleme sınavları uygulama dersleri hariç 2011– 2012 öğretim yılında ders programlarında yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün dersler için açılacaktır. Uygulama dersleri için bütünleme sınavı açılmayacaktır.

6– Bütünleme sınavları, 2011– 2012 öğretim yılında öğrencinin ders aldığı şubeler dikkate alınarak her şube için ayrı ayrı açılacaktır. 2011–2012 öğretim yılından önce devam alıp başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkını açılacak ilk şubede (A şubesi, bir nolu şube vs) kullanacaklardır. Öğrenciler bütünleme haklarını başka bir birimde açılan derste ya da başka bir şubede kullanamayacaklardır.

7– Bütünleme sınavlarına daha önce –önceki herhangi bir öğretim yılında– o dersten devam almış ve yıl sonu sınavı hakkı elde etmiş ; ancak başarılı olamamış bütün öğrenciler katılabilecektir.

8– 2011-2012 öğretim yılı Bahar dönemi dersleri bütünleme sınavları 30 Temmuz–10 Ağustos 2012 tarihleri arasında;

 Güz dönemi dersleri bütünleme sınavları 27 Ağustos – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

9– Bütünleme sınavlarında Yükseköğretim Yürütme Kararında belirtildiği üzere “final sınavında geçerli olan başarı kuralları uygulanacaktır”. Bu çerçevede başarı notunun tespitinde, devam hakkı alan öğrencinin 2011–2012 öğretim yılı o ders arasınav (vize) notları, 2011– 2012 öğretim yılından önce devam alan öğrenciler bakımından ise en son devam hakkı aldıkları yarıyıldaki ara sınav (vize) notları dikkate alınacak ve 2011–2012 öğretim yılı, yıl sonu sınavındaki istatistiksel değerler göz önünde tutularak not tespiti yapılacaktır.

10– Bu şartlarda yaz okuluna kayıt yaptırıp da kaydını sildirmek isteyen öğrenciler   1 Temmuz 2012 saat 24°° a kadar öğrenci bilgi sistemini kullanarak (https://ogrenci.gazi.edu.tr/) dersten kayıtlarını silebileceklerdir. Belirtilen tarihe kadar kayıtlarını sildiren öğrencilerin ödedikleri katkı payları kendi hesaplarına iade edilecektir. Bu tarihten sonra dersten çekilme ve katkı payı iadesi yapılmayacaktır.