2012 Yılı Yaz Okulu'nda bırakılan derslerden dolayı oluşan ücretiadelerine dair hesaplamalar yapılmıştır. Listeler Fakülte/Yüksekokul ve Bölüm bazında yayınlanmaktadır. Öğrencilerimizin listeyi inceleyerek varsa itirazlarını, sayfa başında belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapmaları gereklidir.

Listeler  1 hafta askıda kalacak (14 Eylül 2012 kadar) olup, bu sürecin sonunda iade işlemleri başlayacaktır.

Listeyi görüntülemek için tıklayınız.