Uygulama Anaokulu Ön Kayıt işlemleri - Gazi Üniversitesi
Duyurular

Değerli Ebeveynler,

Üniversitemiz Anaokulu ön kayıt işlemleri, 2013-2014-2015 doğumlu (36-66 aylık) çocuklar için, 07 - 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında uygulama anaokulunda gerçekleştirilecektir.

Doç. Dr. Saide Özbey

Merkez Müdürü

Ön Kayıt Tarihleri:

07 Mayıs 2018- 21 Mayıs 2018

Kayıtlarda Öncelik Sırası

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Okul Öncesi Eğitim Birimleri Yönergesi Madde 22-(1)’e göre okul öncesi birimlerine alınacak kayıtlarda aşağıda sıralanan öncelikler dikkate alınır:

a)       Birinci öncelik: Anne veya babadan birinin Üniversite personeli olması şartıyla; ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımını sağlayamayacak derecede hasta olması (heyet raporu ile belirlenir) veya çocuğun anne ve babasının ayrılmış olması veya çocuğun ebeveynlerinden birinin hayatta olmaması,

b)       İkinci öncelik: Anne ve babanın Üniversite personeli olması.

c)       Üçüncü öncelik: Sadece anne veya babanın Üniversite personeli olması. Bu öncelik grubuna girenler, kendi aralarında Üniversitedeki hizmet yıllarına göre sıralanır.

d)       Dördüncü öncelik: Babanın Üniversite personeli olması halinde, annenin çalışması, çalışmayan annelere göre öncelik kazandırır.

e)       Beşinci öncelik: Üniversite personeli için eşitlik durumunda çocuk kabulü kura çekilerek belirlenir.

f)       Altıncı öncelik: Üniversite kadrolu personelinden yeterli talebin olmaması halinde Üniversitemiz taşeron firmalarında çalışan işçilerin çocukları öncelik kazanır.

g)       Yedinci öncelik: Personelden yeterli talebin olmaması halinde annesi veya babası kamuda çalışıyor olması önceliğine göre dışardan çocuk kabulü yapılabilir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

Ön kayıta esnasında aşağıda istenen gerekli evrakların önceden doldurularak dosya halinde eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  1. Ön kayıt formu Ön Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız.
  2. Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Velinin personel kimlik kartı fotokopisi

*2017-2018 eğitim-öğretim yılında devam etmiş çocukların 2018-2019 yılında kesin kayıt önceliği vardır.

*2015 doğumlu çocuklarda 2018 Eylül ayı sonuna kadar 36 ayını doldurmuş ve tuvalet alışkanlığını kazanmış çocukların kayıtları kabul edilecektir.

*Ön kayıt tarihinden sonra gelen başvurular, ön kayıt tarihleri arasında kaydını yaptıran personel çocuklarının kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, boş kontenjan olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır. 

 

İletişim

İdare Ofisi : 0 312 202 22 35

Faks           : 0 312 202 22 32

anaokulugazi@gmail.com