Üniversitemiz, “İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Toplantısı” Gerçekleştirildi
22 Şubat 2021 10:20

Üniversitemiz, “İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Rektörlük Yeni Senato Salonu'nda yapılan toplantıya, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, fakülte dekanları; enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen; İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Toplantısında bu birimlerimizin hedefleri ele alındı.

Toplantı, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanlardaki konumunun daha ileri seviyelere taşınması ve verimlilik toplantılarında alınan kararların takibi kapsamında akademik birimlerimizin performansının belirlenmesi açısından önem taşımakta. Gazi Üniversitesinin kurumsal gelişimine katkı sağlayacak tedbirlerin alınarak uygulamaya konulmasının kararlaştırıldığı toplantıda; Üniversitemizin araştırma üniversitesi statüsünü sürdürülebilir kılmak ve bu kapsamdaki performans göstergelerinin akademik birimlerimizle koordinasyonunun sağlanarak izlenmesi ve değerlendirilmesi hedefleri belirlendi.