Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve ULAKBİM  tarafından, yüksek lisans ve doktora tezlerinin kontrolünü sağlamak; intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan yazılım programı Turnitin hakkında, sağlayıcı firmanın Turnitin sorumlusu tarafından eğitim semineri düzenlenecektir. 

Tarih    : 22 Mart 2018 - Perşembe

Saat    : 10.00 - 12.00

Yer      : Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane Konferans Salonu