Duyurular

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİNDEN DUYURU

TÜBİTAK 2244- SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

BURSİYER ALIMI İLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ – TEI - TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

 

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. O. Ersel CANYURT

 

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doktora Programlarından Doktora Bursiyeri alımı yapılacaktır. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı hakkında daha fazla bilgi için TÜBİTAK Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TÜBİTAK 2244 kapsamında 3 bursiyere destek verilecektir. TÜBİTAK 4500 TL/ay burs desteğine ilave olarak TEI - TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. tarafından 1000 TL/ay burs desteği verilecektir. (Söz konusu destekten halihazırda bir işte çalışmayan bursiyerler yararlanabilecektir. Çalışan bursiyerler TÜBİTAK mevzuatında öngörülen tutara göre destek alacaktır.)

Doktora çalışmalarının tamamlanmasından sonra 3 yıl boyunca bursiyerler TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tarafından istihdam edilecektir.

Programa Başvuracak Öğrencilerden İstenen Şartlar;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği ana bilim dalında doktora programlarında halen kayıtlı olup doktora eğitimi devam eden öğrencilerin tez önerisi Enstitü tarafından onaylanmamış olmak,
 • Makina Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak,
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarından;
 • Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı başvuru şartlarını sağlıyor olmak,

Yukarıda belirtilen şartlarla beraber, doktora bursiyerinin aşağıda yer alan Eklemeli İmalat, Mekanik konularında bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya istekli olması beklenmektedir:

 • Yapılacak araştırmalarda, toz yataklı eklemeli imalat (Eİ) yöntemlerinden, Seçici Lazer Ergitme (Selective Laser Melting-SLM), Elektron Işın Ergitme (Electron Beam Melting-EBM) yöntemleri kullanılacaktır.

Bu yöntemler ile ilgili;

 • Süreç kontrolü, simülasyon, kalıntı gerilme ve çarpılma analizleri, simülasyonlar ile üretilecek parça özelliklerinin ve problemlerin üretim öncesi tespiti,
 • Parametre/proses geliştirilmesi, kontrolü ve optimizasyonu,
 • Havacılık ürünlerine yönelik tasarım, topoloji optimizasyonu ile hafifletilmesi ve üretimi,
 • Kendinden destekli yapıların geliştirilmesi, özgün tasarımların oluşturulması,
 • Eİ ile üretilen prototiplerin mekanik özelliklerinin, Sıcak İzostatik Basınç (HIP) proses parametrelerinin geliştirilmesi,
 • Eİ ile üretilen prototiplerin titreşim, vibroakustik özelliklerinin geliştirilmesi,
 • Eİ ile üretilen prototiplerin mekanik özelliklerinin artırılması,

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

Gazi Üniversitesinde belirtilen bölümlerde eğitimine devam eden doktora öğrencilerinin Gazi Üniversitesi ve TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. işbirliğinde gerçekleşecek 2244 Sanayi Doktora Programı Bursiyeri olarak değerlendirilmesi için gazi2244@gazitto.com.tr adresine lisans ve yüksek lisans GPA’ların da dahil edildiği detaylı Özgeçmişlerini, iki adet referans mektubu ve niyet mektuplarını iletmesi gerekmektedir.

Önemli Tarihler:

Son başvuru tarihi: 31.12.2020

Sonuçların ilan edilme tarihi: 12.02.2021