Duyurular

Üniversitemize telefon haberleşmesi altyapı hizmeti veren firmanın yapacağı çalışma nedeni ile farklı birimlerde kullanılan 0312 484 WXYZ ve 0312 485 XWZY numaralı telefon hatlarında 13 Mart 2018 günü saat 
19:00 ile 14 Mart 2018 günü saat 05:00 arasında kısa süreli kesintiler yaşanabilecektir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı