Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonuçları - Gazi Üniversitesi
Duyurular

Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları düzenleyerek 21 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitiminde kadar (17:30) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde teslim etmeyen adayların yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenen Belgeler

1. Adli Sicil Kaydına ilişkin beyan. Adli Sicil Formu

2. Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan. Sağlık Durumu Beyanı

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) , (Belge teslimi için gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması gerekmektedir).   Güvenlik Soruşturma Formu 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

 

Sonuçlar için tıklayınız.   http://www.sozlesmelibilisimpersoneli.gazi.edu.tr/