Sözleşmeli Personel Pozisyonuna yedekten yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları düzenleyerek 28 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitiminde kadar (17:30) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde teslim etmeyen adayların yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenen Belgeler

1. Adli Sicil Kaydına ilişkin beyan. Adli Sicil Formu

2. Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.   Sağlık Beyan Formu

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) , (Belge teslimi için gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması gerekmektedir).    Güvenlik Soruşturma Formu    

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Hemşire Sonuçları için tıklayınız. Hemşire

Diyetisyen Sonuçları için Tıklayınız. Diyetisyen