ADAYLARIN DİKKATİNE

         Sosyal Bilimler Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için kontrol listeleri ilan edilmiştir. Adayların sıralamasında, sisteme girmiş oldukları bilgilerin doğruluğu önemlidir. Buna göre Lisans mezuniyet notu girişinde karşılaşılan hataların oluşmaması için, adayların aşağıdaki örneklere göre lisans mezuniyet notlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvuru ilanında da belirtildiği gibi, lehte ya da aleyhte herhangi bir yanlış bilgi girilmiş olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Örnek 1

Lisans mezuniyet notu = 76,01

Doğru Giriş: 76,01  

Yanlış Giriş: 76,10

Örnek 2

Lisans mezuniyet notu= 68,2

Doğru Giriş: 68,20

Yanlış Giriş: 68,02

Örnek 3

Lisans mezuniyet notu=82,35

Doğru Giriş: 82,35

Yanlış Giriş: 82,03

Yanlış Giriş: 82,30

Yanlış Giriş: 82,04

Yanlış Giriş: 82,40

         Düzeltme yapacak öğrencilerin 20 Şubat 2013 Çarşamba günü 8:30-16:30 saatleri arasında hatalarını şahsen veya faks (0312 215 07 00) ile Enstitümüze müracaatları gerekmektedir. Düzeltmeler sadece mezuniyet notunda yapılacaktır.

         ÖNEMLİ TARİHLER

  • 18-19 Şubat 2013 ( Ön kayıt listelerinin enstitü tarafından ilanı)
  • 20 Şubat 2013 (08.30-16.30) ( Ön kayıt listelerindeki hatalar için Enstitüye Başvurunun yapılması)
  • 21Şubat 2013 hatalı girişlerin Enstitü tarafından düzeltilmesi

Kontrol Listesi için tıklayınız...