Prof. Dr. Gürer Gülsevin Üniversitemizde Konferans Verdi
20 Aralık 2018 09:51

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Gazi Eğitim Fakültesi Edebiyat Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği konferanslar serisinin son konuğu Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin oldu.

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonunda 19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen konferansa Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerinin yanı sıra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesinde öğretim üyesi ve Millî Eğitim Bakanlığından öğretmenler de katıldı.

Kalabalık bir dinleyici kitlesine hitabeden konuşan Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Türkçe Deyince” başlığı altında “Gramer ve Gramerci” kavramları üzerinde durup gramercinin görevinin ne olduğu ve ne olması gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etti.  Bilim adamlarının dil ve dil araştırmaları çalışmalarında gramer/dil alanındaki farklı görüşlerinin sebepleri üzerinde duran Gülsevin, bu farklılıkların doğal olduğunun altını çizdi.  Konuşmasında Türkiye merkezli dil çalışmalarına da değinen Gülsevin, Türk Dil Kurumunun bu tür farklılıklara bakışı ve tavrını da dile getirdi.