Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5- İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi kadrolarına başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.

 

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Not: İlan 04 Mayıs 2013 Tarih ve 28637 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Başvuru süresi ilan resmi gazetede yayınlandıktan sonra 15 gündür.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Profesör

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

2

 

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Kazan-Tatar Siyasi ve Kültürel Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Kuzey-Doğu Sibirya epik anlatıları   üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Yardımcı Doçent

1

1

Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Yardımcı Doçent

1

1

Osmanlı Minyatür Sanatı alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Kodlama teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

İnorganik Kimya

Doçent

1

1

Karboksamit, Cu (II),Zn (II)   kompleksleri ve antibakteriyel

aktiviteleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Spektral analiz konusunda   çalışması olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Sıralı küme örneklemesi konusunda   çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Vektör metrik uzaylar konusunda   çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

 Enzim immobilizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Biyoistatistik alanında   doçentliğini almış olmak ve kümeleme

analizi konusunda çalışması olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

2

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Analitik Kimya ve Fen Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Sosyal kaygı alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim   Teknolojileri Eğitimi alanında

Doçent olmak ve Dijital vatandaşlık üzerine   çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak ve

Teknoloji destekli öğretme eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Ana-baba eğitimi alanında uzmanlaşmış olmak,

aile katılımı ve anne-baba tutumu konularında çalışmaları  olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

2

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

3

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Bilimleri

Sanat Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

1

Porselen ve seramik yüksek pişirim teknolojisi üzerine

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Mikro iktisat, tarım ekonomisi,   enerji ekonomisi alanında

çalışmaları olmak ve enerji ekonomisi dersi vermiş   olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Muhasebe politikalarında harmonizasyon ve maden

işletmelerinde muhasebe uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Yönetim Kültürü ve Bürokratik   Siyaset konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

 

Doçent

1

1

İlişki kalitesi, marka denkliği ve tüketici bilinci konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

 

Doçent

1

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak, yapay sinir

ağları ve veri zarflama analizi konusunda çalışması olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Profesör

1

1

Reklam alanında çalışıyor olmak.

Maliye Meslek Yüksekokulu

 

 

Doçent

1

1

Vergi Mahremiyetinin ihlali alanında çalışmaları olmak.

Maliye Meslek Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

1

1

İşgören sesliliği ve işgören performansı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yüksek performanslı çimento bağlayıcılı kompozitler

kumlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Derin temellerin   deplasmanlarındaki belirsizlikleri

değerlendirilmesi alanında doktora yapmış   olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

 

Yardımcı Doçent

1

1

Öklidyen olmayan bazı metrik geometrilerin

incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

 

Yardımcı Doçent

1

1

Cumhuriyet Tarihinde Cumhurbaşkanı  

Hükümet ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

1

1

Kemal Tahir ve II.Meşrutiyet dönemi romanları

üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

1

2

Tıp doktoru olmak ve Tıpta uzmanlık unvanına sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Yapıların elastoplastik analizi ve   yapısal değişim

teoremleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Elektro manyetik tasarım ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Talaşlı imalat alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Elektrik makineleri ve sargıları   konusunda çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Isıtma, soğutma ve güneş enerjisi   sistemleri alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Vakumlu beton konusunda   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Çimentoların yüksek sıcaklık ve yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

İşeme disfonksiyonu ve kadın ürolojisi alanında yurt dışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Oral mukozada dumansız tütünün etkileri üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Algoloji uzmanı olmak ve yoğun bakım alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Robotik Cerrahi konusunda sertifika sahibi olmak ve gebe kadınlarda

endoskopik operasyonlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Avrupa Çocuk Ürolojisi Birliği yeterlilik sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Toraks Radyolojisi konusunda deneyimli olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Yardımcı Doçent

1

1

Tad hassasiyeti, besin tercihi ve beslenme durumu

ilişkisi konusunda çalışması olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Sanat Tarihi alanında çalışmaları olmak.