Millî Mücadelenin 100’üncü Yılında İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
16 Mart 2020 16:17

Üniversitemizde ‘Millî Mücadelenin 100’üncü yılında İstiklal Marşının kabulü ve Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneli düzenlendi. Mimar Kemaleddin Salonundaki panele Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Aydemir, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarıkaya, Türkçe Eğitim ABD Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

 

 

Açılış konuşmasında ilk sözü alan Prof. Dr. Kalenderoğlu, Akif, millî mücadelenin başlangıcından İstiklal Marşını yazdığı döneme kadar bağımsızlık mücadelesine destek verdiğini ve çok yönlü kişiliğiyle millî şairimiz Akif’in Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna değindi.

 

 

Dekan Prof. Dr. Sarıkaya ise Akif denilince akla İstiklal Marşı şairinin akla geldiğini ancak kendisinin çok yönlü bir insan olduğuna değinerek, ‘Akif toplum her sorunuyla ilgilidir, dili ve kalemi çok etkili ve kuvvetlidir. Gördüğü hataları kendine has tarzıyla hiç çekinmeden dile getirmiştir. Akif, millî mücadele yıllarında egemenlik konusunda kesin kararlı bir duruş sergilemiştir. O her türlü sömürgeciliğin karşısında durmuştur” diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Sarıkaya, Akif, istiklal mücadelesine aktif olarak katılan isimlerden biri olduğunu belirterek, kendisinin Anadolu şehirlerinde dolaşarak bağımsızlık mücadelesini halka hürriyet ateşini tutuşturmak için mücadele verdiğini söyledi.

 

 

Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisine geçildi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Aydemir, müzik dinletisi sonrası plaket vermek için kürsüye çıktığında kısa bir konuşma yaparak, “Akif’i ben toplumun yükünü hep sırtında taşıyan bir birey olarak değil, bir imparatorluğun bir taraftan çöküşü diğer taraftan yeni bir devletin oluşumu olarak görüyorum. Bu sebeple Akif’i okurken mutlaka tarihiyle birlikte okumanızı öneriyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

Müzik dinletisinin ardından Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu’nun başkanlığında panele geçildi. Prof. Dr. Mehmet Şahingöz ‘Millî Mücadeleden İstiklale Uzanan Yol’; Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş ‘İstiklal Marşı Işığında Mehmet Akif’i Anlamak’; Dr. Öğr. Üyesi Zeki Gürel ise ‘Millî Mücadele ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu sunum gerçekleştirdiler.

Panelin ardından konuşmacılara teşekkür belgesi verilirken, Rektörlük binasının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.