2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA  ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE  İLİŞKİN  BİLGİLENDİRME

HALKBANK ŞUBELERİNDE TAHSİLATLAR BAŞLAMIŞTIR.(LİSANS-ÖN LİSANS)

“2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, madde 11(1) hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere Ön lisans, Lisans ve Lisans Üstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvelde belirtilen tutarlar kadar Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti alınır ” hükmü gereğince,

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR;

Birinci Öğretim programlarına 2012-2013 Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR;

İkinci Öğretim  programlarına 2012-2013 öğretim yılında yeni kayıt hakkı kazanan ve halen öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler ekteki tabloda belirtilen öğrenim ücretleriniödeyeceklerdir.  

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEN;

  • Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler.
  • Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
  • Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
  • Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
  • Yüksek Lisans (Tezli) olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
  • Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5. ve daha fazla yılında öğrenimine devam edenler

 

Ekteki tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

İKİNCİ ÖĞRETİMDE %10’a GİREN ÖĞRENCİLER;

İkinci öğretimde %10’a giren öğrenciler belirlenmemiştir.(Yaz okulu ve bütünleme sınavlarının Takvimin uzamasından dolayı) Bu nedenle tüm ikinci öğretim öğrencileri ekteki cetvelde belirlenen ücreti ödeyeceklerdir.Ancak %10’a giren öğrenciler belirlendikten sonra bu öğrencilere iade yapılacaktır.

ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER;

Özürlü olduğuna dair raporun aslını sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER;

Üniversitemize YÖS ile kayıt olan (kendi imkanı ile okuyan) Yabancı Uyruklu Öğrencilerden;

2009 ve öncesi girişli olan Lisans ve Ön Lisans öğrencileri Katkı Payı ve Öğrenim ücretinin 3 katını

Örnek:

Tıp Fakültesi 2009 girişli öğrenci

Katkı Payı                    591 tl

Ödeyeceği Ücret         591*3=1773 tl dir. (yıllık)

2010 ve sonrası girişli olan Lisans ve Ön Lisans öğrencileri Cari Hizmet Maliyetini öderler

Örnek:

Tıp Fakültesi 2010 girişli öğrenci

Cari Hizmet Maliyeti     15.544 tl (yıllık)

Cari Hizmet Maliyeti       7.772 tl (dönemlik)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ CARİ HİZMET MALİYETİNİ ÖDERLER 1536 tl.

 

TAMAMI (I. ÖĞRETİM VE II. ÖĞRETİM DAHİL)  
Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin  yatıracakları katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları aşağıdaki gibidir.  
NORMAL  EĞİTİM   GÜZ BAHAR TOPLAM  
  I. YARIYIL II. YARIYIL ÖĞRENCİ KATKI PAYI CARİ HİZMET MALİYETİ
FAKÜLTELER        
TIP FAKÜLTESİ 295,5 295,5 591 15.544
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 443,25 443,25 886,50 15.544
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 247 247 494 5.607
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 370,5 370,5 741 5.607
ECZACILIK FAKÜLTESİ 247 247 494 5.607
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 193,5 193,5 387 3.057
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 193,5 193,5 387 3.057
MİMARLIK FAKÜLTESİ 193,5 193,5 387 3.057
FEN  FAKÜLTESİ 142 142 284 2.562
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
HUKUK FAKÜLTESİ 156,5 156,5 313 2.310
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER  FAKÜLTESİ 156,5 156,5 313 2.310
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
TURİZM FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 158 158 316 3.848
İLETİŞİM  FAKÜLTESİ 142 142 284 1.923
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 158 158 316 3.848
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 294,5 294,5 589 8.535
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 140,5 140,5 281 2.294
TİCARET  TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 142 142 284 2.053
YÜKSEKOKULLAR        
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. 95 95 190 2.310
BANKACILIK VE SİGORTACILIK Y.O. 95 95 190 2.310
TAPU KADASTRO Y.O. 95 95 190 2.310
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. 95 95 190 1.539
BEYPAZARI TEK. BİLİMLER M.Y.O. 95 95 190 1.539
ANKARA M. Y.O. 95 95 190 1.539
ATATÜRK M.Y.O. 95 95 190 1.539
GAZİ M.Y.O. 95 95 190 1.539
TAPU KADASTRO M.Y.O. 95 95 190 1.539
ADALET M.Y.O. 95 95 190 1.539
OSTİM M.Y.O. 95 95 190 1.539
MALİYE M.Y.O. 95 95 190 1.539
LİSANSÜSTÜ EĞT. 129 129 258 1.536
         
II.ÖĞRETİM GÜZ BAHAR TOPLAM   
2012-2013 I.YARIYIL II.YARIYIL ÖĞRENCİ KATKI PAYI  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 764,5 764,5 1.529 3.057
FEN FAKÜLTESİ   640,5 640,5 1.281 2.562
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ  513,5 513,5 1.027 2.053
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER  FAKÜLTESİ 577,5 577,5 1.155 2.310
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 513,5 513,5 1.027 2.053
TURİZM FAKÜLTESİ 513,5 513,5 1.027 2.053
TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ 513,5 513,5 1.027 2.053
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 962 962 1.924 3.848
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 481 481 962 1.923
TEKNİK EĞTİM FAKÜLTESİ 573.5 573.5 1.147 2.294
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. 577,5 577,5 1.155 2.310
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 385 385 770 1.539
UZAKTAN EĞİTİM 385 385 770 1.539