2547 sayılı kanunun 46 maddesinin  (h) bendi uyarınca,  2011-2012 bahar dönemi sonunda ilk %10 giren ve  ücret iadesi yapılacak öğrenciler belirlenmiş ve listeler ilan edilmiştir. Öğrencilerin  aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda ekli listeleri kontrol etmeleri ve 28/01/2013 Pazartesi 17.30'a kadar varsa itirazlarını mesai saatleri içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci işleri Dairesi başkanlığına veya ilgili başkanlığın 0 312 2022808 numaralı faksına yapmalıdırlar. Ayrıca bilgilenmek amacı ile ogrenci.gazi.edu.tr elektronik posta adresine de başvuru yapılabilecektir. Bu tarihten sonra itiraz kabul edilmeyecek ve mevcut itirazlar dikkate alınarak nihai karar verilecektir.

 İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA İLK % 10’A GİREN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR Tıklayınız

BİRİMLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTELER Tıklayınız.