Duyurular

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ihtiyaç duyulan ve boş bulunan ekli listede unvanları ve adedi belirtilen kadrolara atama yapılmak üzere anılan yönetmeliğin 12 nci maddesi gereği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.11.2018 tarih ve 3000 sayılı Oluru ile Anadolu Üniversitesine yaptırılması kararı alınmış olup, başvuru için gerekli şartlar ve sınavla ilgili açıklamalar ekte gönderilmektedir.

 

Bu itibarla söz konusu ilanın biriminiz personeline duyurulması, ilgililerin diploma örneği ile ekte gönderilen başvuru dilekçesi ve başvuru formunun eksiksiz doldurularak adayların şahsen kapalı zarf içinde Rektörlüğümüz Genel Haberleşme Biriminden geçirerek 23 Ocak 2019 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınavla ilgili genel açıklamalar:

2019  Görevde Yükselme Sınavı Ünvanlar

2019 Ünvan Değişikliği

YÖK Merkezi Sınav Kurul Kararı

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı

Kurul Kararı Ekleri

 

Formlar ve Dilekçeler: 

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu

Ünvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu

Görevde Yükselme Dilekçe

Ünvan Değişikliği Dilekçe