Duyurular

Resetifikasyon sınavına katılmak isteyenlerin  “Resertifikasyon Başvuru Formu” ile birlikte kimlik fotokopisi, sertifika örneği ile ikamet ettiği ildeki Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

1. GRUP

 

2. GRUP

 

15.Şubat-05.Mart

BAŞVURU

 

1.Nisan-15.Nisan

BAŞVURU

13 Mart 2019

SINAV

 

8 Mayıs 2019

SINAV

         
         
         

3. GRUP

   

4. GRUP

 

15.Ağustos-05.Eylül

BAŞVURU

 

1 Kasım-20 Kasım

BAŞVURU

11 Eylül 2019

SINAV

 

11 Aralık 2019

SINAV

 

 

DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU BELGELERİ                                                                               

1) Başvuru dilekçesi                                                                                                                     

2) Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu,                                          

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özelde  çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri,                                           

4) Herhangi bir resmî ve özel kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği,                                   

5) Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı.  

 

2019 Yılı Hekim Eğitim Programı