Gazi Üniversitesi Akademik Dergileriyle Fark Yaratıyor
01 Ekim 2018 14:19

Gazi Üniversitesi bünyesinde ulusal ve uluslararası indekslerde taranan birçok akademik dergi bulunuyor. Üniversitemiz farklı alanlardaki akademik dergileriyle bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Üniversitemizde Acta Odontologica Turcica (AOT), Bilişim Teknolojileri Dergisi, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Politeknik Dergisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Gazi Medical Journal ve Gazi University Journal of Science yayınlanıyor.

Acta Odontologica Turcica, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yılda üç kere yayınlanan bilimsel, hakemli, açık-erişimli resmi yayınıdır. Acta Odontologica Turcica1984 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan ve eski adı ‘Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’ olan derginin devamıdır. Sadece elektronik ortamda yayınlanan dergi, Acta Odontologica Turcica; TR Dizin, SHERPA/RoMEO, ProQuest, EBSCO, J-Gate, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, DOAJ, Index Copernicus indekslerinde taranıyor.  

Bilişim Teknolojileri Dergisi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü bünyesinde yayınlanan bilimsel bir akademik dergidir. Dergi, bilişim teknolojilerinin değişik alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunuyor. Açık kaynak yayın politikasını benimseyen Bilişim Teknolojileri Dergisi yılda dört kez yayınlanıyor. Dergi, TR Dizin, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, Sindex, Eurasian Scientific Journal Index, Rootindexing, Journal Seek, Journal Factor, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), DRJI, Arastirmax, JIFACTOR, International Innovative Journal Impact Factor, SJIFactor, ResearchBib, MIAR indekslerinde taranıyor.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayınlanan bilimsel, hakemli bir dergidir. Yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer veriyor. Dergi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayınlanıyor. Dergi, Türk Eğitim İndeksi, Sobiad, Journal Factor, Academic Keys, Arastirmax, Sindex ve DRJI indekslerinde taranıyor.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Yayın hayatına 1996 yılında başlayan Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’nde, beden eğitimi ve spor alanlarında yayınlara (beden eğitimi ve spor öğretimi, hareket ve antrenman bilimleri, spor sağlık bilimleri, sporda psiko-sosyal alanlar, spor yönetim bilimleri ve rekreasyon) yer veriliyor. SOBİAD’ta taranmakta olan dergi, TÜBİTAK ULAKBİM TR dizininde yer alıyor.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayınlan dergi TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 71 sayılı toplantısında alınan kararla birlikte TÜBİTAK ULAKBİM TR dizininde yer almıştır.

Gazi Medical Journal, Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından yılda dört kez yayınlanıyor. Uluslararası bir dergi olan Gazi Medical Journal bağımsız ve tarafsız çift-kör gözden geçirme prosedürlerine uygundur. Dergide tıp alanında yapılan araştırmalar, vaka raporları, güncel konular hakkında yorumlar, editöre mektuplar, tıp eğitimi ile ilgili diğer yazılar yayınlanıyor. Dergi, Tıp Veri Tabanı (TÜBİTAK ULAKBİM), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EMBASE, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus (Elsevier), Turkiye Citation Index, Digital Object Identifier (DOI)- CrossRef indekslerinde taranmaktadır.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015 yılından bu yana yılda üç kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji ve diğer sağlık alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleler yer alıyor.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik ve mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makaleleri yayınlanıyor. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi ile uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, somut sonuçları deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün araştırma niteliği taşıyan çalışmaları yayınlamak amaçlanıyor. Yılda dört kez yayınlanan dergi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (MTBVT), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, European Association for Architectural Education Dergi Listesi, Thomson Reuters Master Journal List, Web of Science Core Collection, Science Citation Index Expanded (SCI-E), Engineering Index, EBSCO, SCOPUS, SCImago, Google Scholar indekslerinde taranmaktadır.

Yılda dört kez yayınlanan Politeknik Dergisi, temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmalara yer veriyor. Dergi ile mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanınmak ve disiplinler arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmak, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmak hedefleniyor. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Dizin İndeksi-Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında ve Google Scholar’da yer alan dergi, 21. Cilt, sayı 1 (2018) itibariyle Web Of Science- Emerging Sources Citation Index’e (E-SCI) kabul edilmiştir.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan bilimsel, hakemli bir dergidir. 2014 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayınlanan dergi, 2016 yılından itibaren Dergipark dergi yönetim sistemi aracılığıyla Açık Erişim Sağlama politikasını benimsemeye devam ediyor. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde, fen ve matematik eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, özel eğitim, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, temel eğitim, yabancı diller eğitimi, eğitim bilimleri alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer veriliyor. Dergi Acedemic Keys, ASOS Index, CiteFactor, DRJI, EBSCOhost, I2OR, Journal Factor, ResearchBib, SOBİAD, Scientific Indexing Services ve Türk Eğitim İndeksi’nde taranıyor.

Gazi University Journal of Science Dergisi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 1988 yılında yayına başlayan, konusunda uzman hakemlerin değerlendirme süreci sonucunda belirlenen, fen bilimleri ve mimarlık-mühendislik alanlarındaki yayınları içeren prestijli bir bilimsel dergidir. Yılda dört sayısı elektronik ortamda düzenli olarak yayınlanan dergi, Emerging Sources Citation Index (ESCI)-Web of Science, SCOPUS, Engineering Index (Compendex), EBSCO -Academic Search™ Complete (Journals), Google Scholar indekslerinde taranıyor. TR-Dizin ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) indekslerine dâhil olma çalışmaları sürüyor. 2018-Nisan ayından itibaren yeni Editör ve Danışma Kurulu Üyeleri ile belirlenen dergi yazım ve makale gönderme kuralları ile yayınlanmaya devam ediyor. Gazi University Journal of Science Dergisi, özgün ve yeni bilimsel çalışmaları basılmak üzere değerlendirilmesi için davet ediyor.