Duyurular

Gazi Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 19-23 Ağustos 2019

Başvuru Formu 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Yeri:Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim-Öğretim Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü YÖK Bursları Birimi

100-2000 YÖK Doktora Burs Programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU BAŞVURU KRİTERLERİ 
Alan Adı Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı Kriterler
Hidrojen ve Yakıt Pilleri Kimya Mühendisliği (FBE), Makine Mühendisliği (FBE), Elektrik  Elektronik Mühendisliği (FBE), Otomotiv Mühendisliği (FBE), Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (FBE), Kimya (FBE) ALES'ten en az 60 puan almış olmak.
Yabancı Dil sınavından en az 55 puan almış olmak.
Lisans sonrası doktora programına başvuracak adayların için lisans ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
Yüksek lisans ortalamasıyla başvuracak adayların not ortalaması en az 2,50 olmalıdır.
Mikro ve Nanoteknoloji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (FBE), Kimya (FBE), Fizik (FBE), Elektrik Elektronik Mühendisliği (FBE), İleri Teknolojiler (FBE), Tıbbi Biyoloji ve Genetik (SBE), Analitik Kimya (SBE), Farmasötik Teknoloji (SBE)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoloji (FBE),Tıbbi Biyoloji ve Genetik (SBE)
Siber Güvenlik ve Kriptoloji Bilgisayar Mühendisliği (FBE), Adli Bilişim (BE), Akıllı Şebekeler (FBE), Bilgi Güvenliği Mühendisliği (FBE), Elektrik Elektronik Mühendisliği (FBE)
Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları Farmakoloji (SBE) Biyokimya (SBE), Farmasotik Kimya (SBE), İleri Teknolojiler,  Farmasötik Teknoloji(SBE),   Analitik Kimya(SBE) ALES'ten en az 60 puan almış olmak.
Yabancı Dil sınavından en az 55 puan almış olmak.
Lisans sonrası doktora programına başvuracak adayların için lisans ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
Yüksek lisans ortalamasıyla başvuracak adayların not ortalaması en az 2,50 olmalıdır.
Kök Hücre Çalışmaları Periodontoloji(SBE), Biyoloji(FBE),Tıbbi Biyoloji ve Genetik(SBE), Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (SBE)
Toksikoloji Biyokimya(SBE), Farmakognozi(SBE), Biyoloji(FBE), Tıbbi Biyoloji ve Genetik(SBE), Çevre Bilimleri(FBE), Kimya(FBE), Farmasötik Toksikoloji(SBE),  Analitik Kimya(SBE), Tıbbi Farmakoloji(SBE), Tıbbi Biyokimya(SBE), Beslenme ve Diyetetik(SBE)
*FBE: Fen Bilimleri Enstitüsü, SBE: Sağlık Bilimleri Enstitüsü,BE: Bilişim Enstitüsü