Epilepside Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
22 Şubat 2021 14:26

Üniversitemizde “Epilepside Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları” konulu konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri ile öğrencilerin katıldığı konferans, bilim çevreleri tarafından büyük beğeni topladı.

Epilepside Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları konferansında sunum gerçekleştiren öğretim üyeleri: Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yaman (Ekstratemporal Lob Epilepsi Cerrahisi), Gazi Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Candansavar (Epilepsi Cerrahisi Öncesi ve Sonrasında Psikiyatrinin Katkısı), Gazi Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu (Çocuklarda Dirençli Epilepsi Yöntemi), Gazi Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Hirfanoğlu (Epilepsi Cerrahisinde Hazırlık, Faz 1 ve Faz 2 Çalışmaları), Gazi Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Arhan (Çocukluk Çağı Epilepsilerine Yaklaşım), Gazi Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Çapraz Yıldırım (Temporal Ekstratemporal Lob Epilepsileri), Gazi Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Aslı Akyol Gürses (Epilepsi Cerrahisi Öncesinde Hazırlık ve Radyolojik İncelemeler), Gazi Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Ekinci (Epilepsi Cerrahisi Örneklerinde Histopatolojik Bulgular), Gazi Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Atay (Epilepsi PET/MR Görüntüleme), Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Burak Karaaslan (Epilepside Cerrahi Stimülasyon Yöntemleri), Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Çeltikçi (Temporal Lob Anatomisi ve Temporal Lob Epilepsi Cerrahisi), Sainte-Anne Üniversitesi Sainte-Anne Merkez Hastanesinden Dr. Barış Turak (SEEG Uygulamaları), Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Kurt (Epilepside İleri Cerrahi Teknikleri, Hemisferotomiler ve Cerrahi Video Sunumu)