18.02.2011 tarih 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında döner sermaye ek ödemeleri kredili puan sistemine göre yapılacaktır.
 
Şubat 2011 Dönemine ait döner sermaye ek ödeme tutarları avans olarak 01.03.2011 tarihinde ödenmiştir. Mart 2011 dönemi ve bundan sonraki aylara ait döner sermaye ek ödemeleri ise ertesi ayın 15’i ile 20’si arasında ödenecektir. Ödenen döner sermaye ek ödeme tutarları Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında bulunan e-gazi portalından görülebilecektir.
 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı