Duyurular

29/05/2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı genelge kapsamında çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın birimlerde çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına,
 
26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/11 sayılı Genelge kapsamında Eğitim-Öğretim ve idari faaliyetleri aksatmamak kaydıyla ve iş ve işlemlerin sürdürülebilir olması kaydıyla tüm personele esnek çalışma esaslarının üst yönetici (Dekan, Müdür, Daire Başkanı) tarafından değerlendirilerek uygulanmasına,

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına,

İdari olarak yapılması zorunlu toplantılarda, katılımcılar arasında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeninin oluşturulmasına ve toplantı sürelerinin mümkün olduğunca kısaltılmasına, 

Üniversitemiz yerleşkelerindeki giriş çıkışların HES kodu ile yapılması planlandığından tüm personelin HES kodu almasına,


Öğle yemeklerinin hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketlenerek dağıtılmasına,  karar verilmiştir. 23.11.2020