Duyurular

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mesai saatlerine" ilişkin yazısına ve İçişleri Bakanlığının "sokağa çıkma kısıtlamaları" ve "yeni kısıtlama ve tedbirlere" ilişkin Genelgesine istinaden, Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve bağlı Birimlerde Merkez Müdürlüğü (Başhekim) bünyesinde görevli personelin mesai saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren ilgili Dekanlık/Merkez Müdürü (Başhekim) tarafından belirlenmesine,

karar verilmiştir. 02.12.2020