1-      Öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları DC+ başarı harf notlu derslerin bütünleme sınavlarına giremeyeceklerdir.

2-      Bilgi sisteminde dersler,

Öğrencinin 2011-2012 gÜZ döneminde seçtiği ancak Güz dönemi sonu itibari ile başarısız olduğu dersler,

Öğrencinin 2011-2012 BAHAR döneminde seçtiği  ancak bahar dönemi sonu itibari ile başarısız olduğu dersler,

2012 BÜT başlığı altında  Öğrencinin geçen yıllardan aldığı ancak 2011-2012 Güz ve Bahar döneminde seçmediği ve Devam alarak Başarısız olduğu dersler ,

Şeklinde listelenmiştir.

3-      Bütünleme sınavları sonucunda NOT ORTALAMALARI şu şekilde hesaplanacaktır.

2011-2012 güz ve 2011-2012 bahar dönemlerinde seçilen ve başarısız olunan derslerin, bütünlemesi sonucunda elde edilen başarı notları, öğrencinin 2011-2012 güz ve 2011- 2012 bahar döneminde seçtiği ve başarılı olduğu diğer derslerle, her dönem için ayrı ayrı birleştirilecek ve DÖNEM not ortalamaları hesaplanacaktır. Ancak Bu hesaplamada Daha önce DC  + olarak ilan edilen dersler DC – ye dönüşmeyecektir.

Ancak 2012 BÜT başlığı altında listelenen daha önceki yıllarda devamı alınarak başarısız olunan ve 2011 2012 Güz ve Bahar dönemlerinde seçilmeyen derslerin sınavı sonucunda alınan harf başarı notları, GENEL NOT ortalamasına etki edecektir. (CC  ve üstü harf notları dikkate alınacaktır.)

4-      Bütünlemeler sonucunda başarı notu hesaplanırken o dersin 2011-2012 Güz ve Bahar dönemleri Final sınavlarındaki istatistik değerler kullanılacaktır.

5-      Bütünleme sınavlarına bir veya birden fazla derse girmeyen öğrencinin, 2011-2012 Güz ve Bahar dönemleri not ortalaması hesaplanırken bu dönemlerde seçilen o  dersin final sınavından aldığı not Dönem ortalama hesabında kullanılacaktır. Ancak 2012 Büt başlığı altında listelenen ve öğrenci tarafından 2011-2012 eğitim öğretim dönemlerinden önce alınmış ve başarısız olunmuş derslerin sınavına girmeyen öğrencinin bu dersinin  Genel not ortalamasına katkısı olmayacaktır.

6-      Öğrenciler;

2011-2012 Güz ve Bahar dönemi bütünlemesine girecek öğrenciler, bu dönemde dersi hangi şube ve Öğretim elemanından aldı ise o şubede sınava katılacaktır.

2011-2012 Güz ve Bahar yarıyılları öncesinde başarısız olmuş ve bu yılda dersleri seçmemiş öğrencilerin sınavı ise  2011-2012 güz ve bahar döneminde açılan 1. Şubelerde  sınava katılacaktır.