Duyurular

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLDE YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

(ALMANCA - ARAPÇA - FRANSIZCA - RUSÇA)

Değerli Öğrencilerimiz,

Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları geçerek üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazandınız. Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kısmen ya da tamamen İngilizce eğitim yapan lisans programlarına ilk kez kaydını yaptırmış ve/veya bir önceki akademik dönemde başarısız olmuş bütün öğrencilerin mevzuat gereği yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve yürütülen Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavına girmesi gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlarlar. Sınava katılmayanlar ile katıldığı halde başarılı olamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri zorunludur.

Tüm öğrencilerimizin sınav yerleri http://ydyo.gazi.edu.tr  adresinden duyurulacaktır. Duyuruların dikkatle takip edilmesi rica olunur.

 

 

A. Almanca Öğretmenliği Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla ilgili bilgiler:

1. Almanca Öğretmenliği Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavı iki basamaklıdır.

2. Sınavın 1. basamağı 17 Eylül 2018 tarihinde, saat 10.00’da Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.

3. Almanca Öğretmenliği Yabancı Dilde Yeterlilik Sınavının 1.basamağı 30 adet dinleme, 70 adet çoktan seçmeli bölümünden oluşup aşağıdaki kısımları içermektedir:

 • Dinleme soruları
 • Kelime soruları                     
 • Metin içinde kelime soruları
 • Cümle tamamlama
 • Diyalog tamamlama
 • Çeviri
 • Metin soruları

4. Bu sınavdan 59,5 ve daha yüksek puan alan öğrenciler ikinci basamak sınavına girmeye hak kazanacaklardır. 

5. Birinci basamaktan 59,5 dan daha düşük not alan öğrenciler ise bir yıllık Almanca Hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.

6. Yeterlik sınavının ikinci basamağı 19 Eylül 2018 günü, saat: 10.00´da Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır ve bu sınav Konuşma ve Yazma bölümlerinden oluşacaktır. İkinci basamaktan da 60 ve daha yüksek not alan öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere devam etme hakkı kazanacaktır. 59,5 dan daha düşük bir not alan öğrenciler ise hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.

 

B. Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla İlgili Bilgiler:

1. Bu bölümün yeterlik sınavı iki basamaklıdır.

2. Her iki sınav da Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.

3. Sınavın 1. basamağı 17 Eylül 2018 tarihinde, saat 10.00’da Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.  Bu sınavdan 59,5 alanlar ikinci basamak sınava girmeye hak kazanırlar.

4. Yabancı Dilde Yeterlik birinci basamak sınavı aşağıdaki bölümleri içermektedir:                                                            

 

 • Kelime bilgisi ve dilbilgisi
 • Cümle tamamlama ve boşluk doldurma
 • Karşılıklı konuşma tamamlama
 • Paragraf soruları
 • Türkçe -Arapça / Arapça-Türkçe çeviri
 • Cümle ya da kelimeleri sıraya koyma
 • Yazma
 • Harekeleme

 

 

5. Birinci basamak sınavından 59,5 dan aşağı not alanlar ise bir yıllık Arapça Hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.

6. Birinci basamak sınavından yeterli notu alan öğrenciler 19 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00'da Gölbaşı Yerleşkesinde ikinci basamak sınavına gireceklerdir.

7. İkinci basamak sınavından 59,5 veya daha yüksek not alan öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere devam etme hakkı kazanacaklardır. 59,5 dan daha düşük alan öğrenciler ise hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.

8. Her öğrenci sınava adının yazılı olduğu sınıfta girecektir (Sınıf dağılımı ile ilgili bilgiye http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden ulaşılabilir).

9. Sınava gelirken, yanınızda fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vs.), öğrenci kimliği veya kayıt sırasında aldığınız öğrenci belgesinin olması gerekmektedir.

10. Yeterlik sınavında başarı notu, 100 üzerinden en az 59,5 puandır.

11. Arapça Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli sınav ve istenen puanlara web sitemizdeki http://ydyo.gazi.edu.tr/posts/view/title/egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi linkinden ulaşabilirsiniz.

12. İkinci basamak sınavında Arapça sözlü ifade ve anlama yeterliliği sınanmaktadır.

13. Arapça bilmeyen öğrencilerin muafiyet sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır

 

C. Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümleri Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla ilgili bilgiler:

1. Bu bölümlerin yeterlik sınavı iki basamaklıdır.

2. Her iki sınav da Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.

3. Sınavın 1. basamağı 17 Eylül 2018 tarihinde, saat 10.00’da Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.  Bu sınavdan 59,5 alanlar ikinci basamak sınava girmeye hak kazanırlar.

4. Her öğrenci sınava adının yazılı olduğu sınıfta girecektir. (Sınıf dağılımı ile ilgili bilgiye http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

5. Sınava gelirken, yanınızda fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vs.), öğrenci kimliği veya kayıt sırasında aldığınız öğrenci belgesinin olması gerekmektedir.

6. Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli sınav ve istenen puanlara web sitemizden ulaşabilirsiniz.

7. Fransızca Öğretmenliği ve Fransız Dili Edebiyatı Yabancı Dilde Yeterlilik Sınavının 1. basamağı aşağıdaki bölümleri içermektedir:

 

 • Dinleme soruları
 • Kelime bilgisi ve dilbilgisi
 • Parçada numaralanmış yerleri doldurma (cloze test)
 • Cümle tamamlama
 • Paragraf soruları
 • Karşılıklı konuşma tamamlama
 • Anlamca en yakın cümleyi bulma
 • Verilen durumda söylenmiş olabilecek cümleyi bulma
 • Paragraf tamamlama
 • Çeviri. (Türkçe-Fransızca /Fransızca-Türkçe)
 • Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma

 

8. Birinci basamak sınavından 59,5 dan aşağı not alanlar ise bir yıllık Fransızca Hazırlık eğitimine devam edeceklerdir. Bu öğrenciler ikinci basamak sınavına girmeyeceklerdir.

9. Birinci basamak sınavından yeterli notu alan öğrenciler 19 Eylül 2018 tarihinde Gölbaşı Yerleşkesinde saat 10.00’da ikinci basamak sınavına gireceklerdir.

10. İkinci basamak sınavı yabancı dilde sözlü ve yazılı ifade yeterliliğini sınamaktadır.

11. İkinci basamak sınavından  59,5 veya daha yüksek not alan öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere devam etme hakkı kazanacaklardır. 59,5 dan daha düşük alan öğrenciler ise hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.

 

D. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla ilgili bilgiler:

1. Bu bölümün yeterlik sınavı tek basamaklıdır.

2. Yeterlik sınavında başarı notu, lisans programı için 100 üzerinden en az 59,5 puandır

3. Sınav 17 Eylül 2018 tarihinde Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.

4. Sınava gelirken, yanınızda fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vs.) öğrenci kimliği veya kayıt sırasında aldığınız öğrenci belgesinin olması gerekmektedir.

5. Her öğrenci sınava adının yazılı olduğu sınıfta girecektir. (Sınıf dağılımı ile ilgili bilgiye http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

6. Rus Dili ve Edebiyatı Yabancı Dilde Yeterlilik Sınavı 100 sorudan oluşup aşağıdaki bölümleri içermektedir:

 

 • Kelime bilgisi ve dilbilgisi
 • Rusça-Türkçe/Türkçe-Rusça Çeviri
 • Paragraf soruları
 • Cümlede söz dizimsel ilişkileri kurma
 • Belirlenmiş bir konuda yazılı anlatım

 

7. Bu sınavdan  59,5 veya daha yüksek not alan öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere devam etme hakkı kazanacaklardır. 59,5 dan daha düşük alan öğrenciler ise hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.