Duyurular

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 31.01.2019 tarihli toplantısı ile Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği Taslak Puan Listesinin ekte belirtilen şekilde yayımlanması uygun görülmüş olup ilgili taslak listeye ilişkin itirazların 07.02.2019 tarihine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Söz konusu taslak liste için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 28.01.2019 tarihli toplantısı ile söz konusu akademik teşvik başvuru takviminin aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. Akademik Teşvik Takviminin son hali için tıklayınız.