6111 Sayılı Kanun Kapsamında Gazi Üniversitesine Yatay Geçiş Müracaatında Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine

 

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun 173. Maddesi hükümleri uyarınca ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikameti Ankara’da olduğu için Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yatay geçiş müracaatında bulunacakların, aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

  1. İkametinin veya işinin Ankara’da olduğunu belgelemeleri,
  2. Üniversiteye giriş yılı itibariyle yatay geçiş müracaatında bulunacağı Üniversitemizdeki eşdeğer diploma programının taban puanını sağlamaları,
  3. Yerleştirildiği yılda üniversitemizde ilgili programın açık olmaması durumunda müracaatın yapılacağı eşdeğer diploma programının 2011 taban puanını sağlamaları.

 

Yukarıda belirlenen şartları sağlayanların;

  1. Transkript (not durum belgesi)
  2. ÖSS sonuç belgesi
  3. Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayanların, kayıt hakkı kazandıkları programa kayıt yaptırmadıklarını gösterir belge ile 27/09/2011 tarihi mesai bitimine kadar Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği 2547 Sayılı Kanuna 6111 Sayılı kanunun 173. madde hükümlerinin Gazi Üniversitesinde uygulama esaslarına tabi olacaklardır.

 

Daha önce Üniversitemize 6111 sayılı Kanun uyarınca yatay geçiş yapmak için dilekçe ile müracaatta bulunanlardan yukarıda belirtilen şartları sağlayanların, istenilen belgeleri müracaatların son gününe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.