Duyurular

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIMI İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

(Yedekten Atamaya Hak Kazanan Adaylar)

Yerleştirme Sonuçlarını görüntülemek için ilgili pozisyon adı üzerine tıklayınız.

 

HEMŞİRE

DİYETİSYEN

ÖNEMLİ NOT: Yerleştirme Sonuçları sırasına göre yedekten atamaya hak kazanan bazı adayların atama hakkından feragat etmesi nedeniyle ilgili yerleştirme sırasında bir sonraki adaya geçilmiştir.

 

 

AÇIKLAMA

Sözleşmeli Personel Pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 22 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:30) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine (Oda No:281) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler

1-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (İndirmek için tıklayınız) (Not: Yeni Kimliğe sahip adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunda eski kimliğe göre istenen bilgi hanelerini (Örn; Cüzdan Seri No, Cilt No vs) boş bırakacaklardır.)

Bilgisayar ortamında düzenlenecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu fotoğraflı olarak 2 nüsha halinde elden teslim edilecektir.

Not-1: Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (Usb, Cd, E-Mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Not-2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Not-3: Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Not-4: KPSS puanı eşit olan adaylar için "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği"nin 23. maddesi esas alınmıştır.

  

Ayrıntılı Bilgi İçin:

-202 24 10

-202 24 49

-202 24 08