28 Ocak Veri Koruma Günü Programı Yapıldı
29 Ocak 2019 12:11

Gazi Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 28 Ocak Veri Koruma Günü programı düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, KVKK Başkanı Faruk Bilir, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rabet Gözil ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

                                      

Programda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül içinde bulunulan çağın kilit kavramının 'bilgi' olduğunu belirterek, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişi hızlandırdığını söyledi. Bilginin ve bilgi teknolojilerinin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra kendine özgü tehdit ve zorluklarının da bulunduğunu kaydeden Gül, verinin daha hızlı işlenmesini, daha kolay analiz edilmesini sağlayan teknolojilerin, veri güvenliğini ve depolanmasını da esaslı bir problem haline getirdiğini anlattı.

Verilerin korunması, mahremiyetin önemi hususundaki etkinliklerin toplumda farkındalığın oluşması açısından çok önemli faaliyetler olduğunu belirten Bakan Gül, bu tür faaliyetlerin toplumda sosyal bilincin artmasına çok önemli katkılar sunacağını söyledi. Kişisel verilerin korunmasını, kişilerin hukukunun korunması olarak niteleyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, teknolojinin etkisiyle şeffaflaşan hayat alanlarını korumanın önemli bir hedef haline geldiğini söyledi. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle kişisel veri mahremiyetinin anayasal düzeyde bir hak olarak tanımlandığını belirten Bakan Gül, 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun da bu anayasal hakkın hayata geçirilmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

                                   

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile birlikte bu programın düzenlendiğini ifade etti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük yaşamın ve iş hayatının ayrılmaz parçası olan elektronik uygulamaların kişisel ve kurumsal alandaki kullanımlarının hızla yaygınlaştığını anlatan Uslan, “Günümüzde iş hayatının düzen içinde sürdürülmesi, hizmetlerin etkin biçimde sunulması, geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması amacıyla veriler çoğunlukla siber uygulamalar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan bu verilerin işlenmesi gerçek kişilere, kurumlara ve araştırmacılara önemli fırsatlar sunarken beraberinde yeni tehditleri, tehlikeleri ve sorumlulukları da getirmektedir. Kişileri doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan kişisel verilerin de paylaşılan veriler içerisinde olması mahremiyet koruyucu tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir” dedi.  

Siber güvenlik, büyük veri, kişisel verileri koruma konularında Üniversitemizde yapılan çalışmaları da anlatan Prof. Dr. İbrahim Uslan bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Üniversitemizde siber güvenlik alanında çalışma yapan büyük bir ekip vardır. Web of Science verilerine göre ülkemizde bu alanda en çok yayın yapan üniversite Gazi Üniversitesidir. Ülkemizde kamu üniversiteleri içerisinde büyük veri laboratuvarını kuran ilk üniversite üniversitemizdir. Ülkemizde büyük veri siber güvenlik ve savunma IPV6 konularında en çok etkinlik yapan üniversiteyiz. Kişisel verileri koruma konusunu düzenlediği etkinliklerde, panellerde tartışan, sonuç bildirgelerinde çözümler sunan, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapan, işbirlikleri yapan etkin bir üniversiteyiz. Geçtiğimiz Ekim ayında üniversitemiz ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında bir protokol imzalanmış ve protokol kapsamında kurum ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin ortak çalışmalar yürütülmeye başlanmış ve eğitim öğretim konularında işbirliği yapılması sağlanmıştır. Gazi Üniversitesi siber güvenlik, büyük veri gibi alanlara verdiği katkılara ilave olarak kişisel verileri koruma konusunda farkındalığı arttırma amaçlı akademik çalışmalar ve projeler yaparak, bu konuda katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

                                    

KVKK Başkanı Faruk Bilir ise konuşmasında kişisel verileri koruma konusuyla ilgili hukuki gelişmelerden söz etti. Avrupa Konseyi tarafından 1981 yılında “Avrupa Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”nin imzalandığını söyleyen Bilir, Avrupa Konseyi’nin 2007 yılından bu yana “Veri Koruma Günü” olarak tanıdığı bu günü 28 Ocak Kişisel Verilerin Korunması Günü olarak kutladığını anlattı. Faruk Bilir, Anayasamız açısından özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında önem taşıyan bu hususla ilgili olarak kanuni düzenlemeler yapıldığını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumanın amaçlandığını dile getirdi. Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun da yaptığı çalışmalarla kişisel verilerin korunmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Program, “Kişisel Verilerin Korunmasında Mevzuat ve Uygulamalar”, “Kişisel Verilerin Korunmasında Dijital Ortam” ve “Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Eksen” olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilerek konunun uzmanlarını bir araya getirdi.