2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d Maddesi Uyarınca Görev Yapmakta Olan Araştırma Görevlilerinin (Öyp'liler dahil) Kadrolarının, Aynı Kanunun 33. Maddesi Kapsamına Geçirilmesi Hakkında - Gazi Üniversitesi