2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi ile 40 (a), ve (d) maddeleri uyarınca yapılacak Ders Görevlendirmesi Talepleri Hakkında - Gazi Üniversitesi