2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının İptaline İlişkin YÖK Duyurusu - Gazi Üniversitesi
Duyurular

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.