Öğrenci Başvuru tarihleri: 11 Şubat – 4 Mart 2013

Açıklamalar:

  1. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Güz+Bahar dönemlerinde, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden dilediğinizde Farabi öğrencisi olabilirsiniz.
  2. I. ve II. öğretim ayırımı yok. Her ikisinden de ders alabilirsiniz.
  3. Başka bölümlerden ve hatta uygun olduğunda başka birimlerden de ders seçebilirsiniz.
  4. Karşılıksız burs. (Varsa, diğer burslarınız kesilmeden).( Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır.)
  5. Yurtta kalan öğrenciler, yurt için yatay geçiş yapabilirler.

Programa başvuran öğrenciler için 28 Mart 2013 Perşembe günü bir Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Önemli Not:  YÖK tarafından alınan karar gereğince, Tıp Fakültesi 6 ıncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

 BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru belgelerinin tamamı bilgisayar ortamında doldurulup, çıktı alınıp, ilgili yerlere imzalatılarak Gazi Üniversitesi Farabi Ofisine belirtilen sürede şahsen teslim edilecektir.

1.Aday Öğrenci Başvuru Formu (Farabi web sayfası belgeler kısmından temin edebilirsiniz), fotoğraflı - 2 adet

2.Not Çizelgesi (Transkript, öğrenci işlerinden alınacaktır) -2 adet

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - 2 adet

4.SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)

 

 Detaylı Bilgi için:

Gazi Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Tel: (312) 202 26 01 – (312) 202 26 04

e-posta: farabi@gazi.edu.tr

www.farabi.gazi.edu.tr