1. Gazi Tıp Biyokimya Günleri:Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu - Gazi Üniversitesi