Bilişim Enstitüsü Bünyesinde Yeni Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans  Programları Açılıyor

 

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, internete dayalı uzaktan eğitimde Türkiye'nin sayılı yükseköğrenim kurumlarından biri haline getirecek olan atılım süreci yeni açılan programlar ile yoğun bir şekilde ve hızla sürdürülmektedir. Uzaktan eğitim yüksek lisansa 2008-2009 bahar döneminde Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile başlayan Bilişim Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurumunun B.30.0.EÖB.0.00.00.03.02.03-2041 sayılı kararı gereğince Sağlık Bilişimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına 2010-2011 güz döneminde öğrenci alacaktır.

 

Bilişim Enstitüsü, ders içeriklerinin, metin, animasyon, video ve ses gibi eğitim araçlarının desteği ile zenginleştirilmesi ile öğretim yönetim sistemi (LMS) üzerinden uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilere eğitim vermektedir. Dersler internet destekli asenkron (eş-zamanlı olmayan) olarak yürütülmekte olup sohbet ortamları ise senkron (eş-zamanlı) ve görüntülü olarak sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra beyaz tahta uygulaması ile video destekli içerikler kullanılmakta ve ölçme-değerlendirme amaçlı anketler ile öğrencilerin ve öğretim elemanlarının performansları takip edilmektedir.

 

Öğrencilerimizin kullanımına sunulan Öğretim Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilerimize açık bir sistemdir ve öğrencilerimizin bu sistem üzerinden ders içeriklerini ve dersi destekleyici eğitim materyallerini takip edebilmeleri mümkündür. Ayrıca ders danışmanı öğretim elemanları öğrencileri ile gerek mesaj gerek ise forum ve sohbet ortamları sayesinde sürekli etkileşime geçebilmektedirler.